คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564

9/4/2564 14:18:34น. 1537
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ นางสาวอรนภา อ่องประกิต นักวิชาการพัสดุ และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการรับการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย การชี้แจงหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วม มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลแล้วในปีที่ผ่านมาและต้องการยกระดับคุณภาพของสำนักงานสีเขียวในหน่วยงานดังกล่าวฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ หน่วยงานที่เข้าร่วมเพื่อประเมินในปีนี้เป็นปีแรก ได้เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสำนักงานสีเขียวที่จะจัดขึ้นในอนาคต เช่น การระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอัคคีภัย และการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น         

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/4/2564 14:18:34น. 1537
Print Friendly and PDF

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564

#GreenOffice #สำนักงานสีเขียว #คณะศิลปศาสตร์
#sdg3 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน