มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา

12/4/2564 19:17:18น. 4260
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 เมษายน 64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนจังหวัดพะเยา ในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid - 19 โดยได้จัดพื้นที่ในกลุ่มอาคารหอพักผู้ป่วยใน อาคาร 2 และอาคาร 3 เป็นสถานที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว จำนวน 30 เตียง

โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการจัดเตรียมงานและความพร้อมของอาคารสถานที่และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ และนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดพะเยาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ร่วมตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมและประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภาคสนามต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจัดให้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคด้านสุขภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ดังนี้

1. นิสิต นักเรียน และบุคลากรทุกคน ที่เดินทางกลับเข้าจังหวัดพะเยา ให้รายงานข้อมูลตนเองในระบบรายงานตัวกลับเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยาทันที https://forms.gle/nC1MBQR2QanfkXDn6
(ถ้าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามภาพ ให้กักกันตนเองที่บ้านทันที Home Quarantine และรอการติดต่อกลับจากทีมสอบสวนโรคของโรงพยาบาล)

2. ถ้าในระหว่างอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา แล้วเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ หรือมีประวัติย้อนหลังไปสัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ให้รายงานข้อมูลตนเองในระบบรายงานความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 https://forms.gle/mCjoAexnV5Ei5X1q8
(พร้อมทั้งให้กักกันตนเองที่บ้านทันที Home Quarantine และรอการติดต่อกลับจากทีมสอบสวนโรคของโรงพยาบาล)


ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินและแนวปฏิบัติดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ 054-466-757 หรือ

FB page : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ https://www.facebook.com/UPHospital


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง / กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
12/4/2564 19:17:18น. 4260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา

#ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #จังหวัดพะเยา #โรงพยาบาลสนาม #COVID #COVID19
#sdg3 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน