คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้คำปรึกษากฎหมายออนไลน์

20/4/2564 15:32:51น. 2606
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้คำปรึกษากฎหมายออนไลน์

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้คำปรึกษากฎหมายออนไลน์


คณะนิติศาสตร์ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้เรียนรู้การใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม โดยการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำปรึกษาจากนิสิตนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว  ชั้น 3

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับบริการขอให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ต้องการรับคำปรึกษา บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL หรือ โทร 054-466-666 ต่อ 1619 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ที่ต้องการได้รับคำปรึกษา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
20/4/2564 15:32:51น. 2606
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้คำปรึกษากฎหมายออนไลน์

#SchoolOfLaw #คณะนิติศาสตร์ #คลินิกกฎหมาย #COVID19
#sdg4 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน