อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมประชุมความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย Covid-19 จ.พะเยา

20/4/2564 16:43:56น. 3112
covid-19


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จ.พะเยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการโรงพยาบาลสนาม จ.พะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเตรียมการตามคำสั่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้มหาวิทยาลัยในสังกัด เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19  ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่จำนวน ๓ ราย ด้วยกัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยสั่งการให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ๓๓ เตียง และเตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และส่งต่อจากโรงพยาบาลพะเยา เพื่อมารักษาตัว ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อม ถือว่าทุกท่านทำงานกันอย่างหนักหน่วง ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และ ทีมผู้บริหารที่จะต้องขับเคลื่อนและทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกท่านมากที่สุด สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีประกาศ ในด้านของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ปรับให้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และบุคลากรปฏิบัติงาน Work from Home และได้มีการจัดหัวหน้าส่วนงานได้มาปฏบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และเตรียมการด้านสวัสดิการประกัน COVID-19 ซึ่งจะเร่งดำเนินการ ในเรื่องสวัสดิการนี้โดยเร็ว


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สําหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิต แสดงบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ ณ จุดคัดกรอง พร้อมสแกน QR Code ผ่านระบบ “มพ.ชนะ” ทุกครั้ง ภายในอาคารที่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจเช็คการเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
20/4/2564 16:43:56น. 3112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมประชุมความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย Covid-19 จ.พะเยา

#COVID19 #โรงพยาบาลสนาม
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน