คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)

20/4/2564 16:53:08น. 350
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)
ในวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ) โดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุน ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน เข้าร่วมโครงการด้วย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำได้รูปแบบผลงานอย่างสร้างสรรค์ (คู่มือ งานวิเคราะห์ งานวิจัย)" โดย เป็นการดำเนินกิจกรรมติดตาม และนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (รูปแบบออนไลน์)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล/นางจิราพร ขำจันทร์/นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล/นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/4/2564 16:53:08น. 350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R (การส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ภาระงานประจำ)

#PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน