เพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่

22/4/2564 15:56:09น. 201
งานธุรการยุคใหม่
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่ ด้วยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ วันที่ 22 เมษายน 2564ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานธุรการอย่างถูกต้อง บุคลิกภาพภายนอกและภายใน การปฏิบัติงานธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาศักยภาพและเทคนิคในการประสานงาน การสื่อสารกับผู้อื่นและการพิชิตอุปสรรค เทคนิคการทำงานอย่างรวดเร็วและมีระบบ การวางแผนงาน การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการงานเอกสาร

นอกจากนี้ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 คนและมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 เชียงราย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และได้รับข้อคิดสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ การทำในสิ่งที่รัก ประจักษ์ในเป้าหมาย ค้นหาแรงบันดาลใจ กัดเอาไว้ไม่ปล่อย (ทำให้ถึงที่สุด) อีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
22/4/2564 15:56:09น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่

#งาน #ออนไลน์ #พัฒนา #บริหาร #เชียงราย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน