วันแรก! ม.พะเยา "ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด" บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด กลุ่มแรก 70 คน

23/4/2564 16:48:52น. 5269
ฉีดวัคซีนโควิดบุคลากรทางการแพทย์

          วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 70 โดส ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้เป็น ของ Sinovac ซึ่งการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรจะมีการปฏิบัติจำนวน 8 ขั้นตอนหลังผ่านคัดกรอง -วัดไข้ – ล้างมือ ดังนี้
1. ลงทะเบียน – ทำบัตร
2. ชั่งน้ำหนัก – วัดความดันโลหิต
3. ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
4. รอฉีดวัคซีน
5. ฉีดวัคซีน
6. พักสังเกตอาการ 30 นาที - สแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน
7. สอบถามก่อนกลับ-รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
8. Dash Board ประเมินผลความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ Line “หมอพร้อม”


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า วัคซีนที่ได้รับมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรอง ทดสอบ วิจัย และพัฒนามาแล้ว ที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของแพทย์ โดยหลังการฉีดจะมีการสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อดูผลข้างเคียง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางด้านทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม และการดูแล ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์ / โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/4/2564 16:48:52น. 5269
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วันแรก! ม.พะเยา "ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด" บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด กลุ่มแรก 70 คน

#บุคลากรทางการแพทย์ #ฉีดวัคซีนโควิด #COVID19
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน