แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

27/4/2564 15:21:28น. 2726
แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น”
ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีผ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหัวหน้าโครงการขึ้นรับรางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จาก นายคุณาวุฒิ บัญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จากแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “มีสิทธิ” ในโครงการ “แอปพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ” ที่ร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันการจัดการการเงินชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภายใต้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคเหนือตอนบน 2 ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์พลาซ่า จังหวัดพะเยา


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

 Print Friendly and PDF

แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” #ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม # สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #มีสิทธิ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #Social Innovation Driving Unit #งานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม #ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน