ผู้บริหาร มพ. ประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

28/4/2564 14:50:00น. 2022
ผู้บริหาร มพ. ประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ผู้บริหาร มพประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 จึงทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมาตรการจำกัดบุคลากรในการเข้าและออกในมหาวิทยาลัย รวมไปถึง คัดกรองบุคคลเข้าออกอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิต และบุคลากร 

        วันนี้ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าศูนย์ต่างๆ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมี ผู้อำนวยการจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน  หัวหน่วยตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิต และนิสิตพิการ รายงานการปฎิบัติงาน นอกจากนั้นทีมผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นพร้อมหารือแนวทางในการดำเนินการร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจน 


       "การร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพราะทุกหน่วยงานถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญและต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจร่วมกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังให้กับทุกหน่วยงานที่ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน" อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว พร้อมให้กำลังบุคลากร  ทั้งนี้อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เน้นย้ำถึงการดูแลตนเองรวมทั้งนิสิต และบุคลากร ให้หมั่นล้างมือและฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และส่วมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปภายนอก และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนหนาแน่นด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
28/4/2564 14:50:00น. 2022
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร มพ. ประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

#COVID19
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน