อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ม.พะเยา จัดทำประกันภัยกลุ่ม COVID-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง

29/4/2564 14:23:48น. 3335
ประกัน covid

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดทำประกันภัยกลุ่มเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพกลุ่มที่จัดทำไว้แล้ว โดยเป็นการทำประกันภัยกลุ่ม COVID-19 เพื่อคุ้มครองบุคลากร โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่บุคลากร ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อตรวจพบว่าป่วยด้วยโรค COVID-19 (เงินชดเชยจ่ายเมื่อตรวจพบ ๑ ครั้ง/กรมธรรม์) จะเริ่มคุ้มครองกรณีตรวจพบตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ น. (ครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่มีผลตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) พร้อมเพิ่มความคุ้มครองเงินสินไหมกรณีเสียชีวิต,ทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ๕,๐๐๐ บาท  โดยกรมธรรม์คุ้มครอง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 


ในนามสภาพนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ห่วงใยสวัสดิภาพ สุขภาพของบุคลากร และมอบหมายให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อจัดซื้อประกันภัยกลุ่ม COVID-19 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพกลุ่มที่มหาวิทยาลัยดำเนินการไว้ก่อนหน้าแล้ว ถือเป็นการบริหารความเสี่ยง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทุกท่าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และที่ Work From Home 


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารงานอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

“ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดกรมธรรม์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิในส่วนของประกันสุขภาพอื่นต่อไป”

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา / ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
29/4/2564 14:23:48น. 3335
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ม.พะเยา จัดทำประกันภัยกลุ่ม COVID-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง

#COVID19
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน