รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์ในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

29/4/2564 16:17:10น. 284
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์ในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และอาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560 – 2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2564) ระหว่างเดือนมีนาคม -เมษายน 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/4/2564 16:17:10น. 284
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์ในการดำเนินโครงการวิจัยประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #universityofphayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน