สาธิตฯ ม.พะเยา เสร็จสิ้นภารกิจทดลองปลูกโหระพาอวกาศ เตรียมสรุปผลการทดลองส่งรายงาน AHiS

3/5/2564 13:03:38น. 722
ปลูกโหระพาอวกาศ JAXA

           นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองปลูกโหระพาร่วมกับ สวทช ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) โดยมีองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาและวิจัยการปลูกพืชบนอวกาศสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคต ซึ่งทางนักเรียนได้ทำการทดลองปลูกโหระพาบนพื้นโลก เปรียบเทียบกับการปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา ๓๐ วัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองกับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยการทดลองเพาะโหระพาบนสถานีอวกาศเป็นไปได้ด้วยดี โหระพาสามารถเจริญเติบโตในสภาวะไร้น้ำหนักได้ดี          บัดนี้การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน ๑๒ กลุ่ม ได้ทำการทดลองบนพื้นโลกได้เสร็จสิ้นลงเช่นกัน หลังจากนี้ทางทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้เตรียมทำรายงานการทดลองด้านต่าง ๆ ส่งไปยัง สวทช. ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๕๗ น. (เวลาประเทศไทย) นักบินอวกาศของ JAXA Dr.NOGUCHI Soichi ที่ได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมถึงการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศ ได้เดินทางลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ ถึงพื้นโลกเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือของยานอวกาศจาก NASA -Crew Dragon Spacecraft (Crew-1) และในส่วนภาคพื้นดินทางมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้รับการสนับสนุนด้านการทดลอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Plant Biology & Astroculture Lab), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด และ Spaceth.co ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้จากภาพแสดงการทดลองและศึกษาวิจัย

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี/ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
3/5/2564 13:03:38น. 722
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิตฯ ม.พะเยา เสร็จสิ้นภารกิจทดลองปลูกโหระพาอวกาศ เตรียมสรุปผลการทดลองส่งรายงาน AHiS

#ปลูกโหระพาอวกาศ #JAXA #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน