ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/5/2564 15:41:06น. 564
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          เนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่านใหม่ คณะผู้บริหาร นำโดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล  อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม และนางสาวนุชนาถ ไชยมงคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ ได้ขอเข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งได้ปรึกษาหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างคณะทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
3/5/2564 15:41:06น. 564
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #up
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน