ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

5/5/2564 16:06:02น. 311
ทันต 1

เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิก ทญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่านใหม่ คณะผู้บริหาร จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ  อาจารย์ ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อาจารย์ ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ ได้ขอเข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อ วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ น. รวมทั้งได้ปรึกษาหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างคณะทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
5/5/2564 16:06:02น. 311
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน