ความคืบหน้าก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา

7/5/2564 16:34:03น. 832
ความคืบหน้าก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญาชาและกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา

ความคืบหน้าก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา

จากความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท อภิญญา เมดิคอลจำกัด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในการดำเนินงานควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชงในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔           ได้มีประชุมรายงานความคืบหน้า ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อวางแผนในการประเมินระยะเวลาการก่อสร้าง และการจัดการระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก่อสร้างโรงเรือน ตรงตามข้อตกลงและแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกความร่วมมือ ทั้งในด้านการประเมินคุณภาพของโรงเรือน ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า  ทั้งนี้การก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชง เพื่องานวิจัยและพัฒนาสารสกัดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจาก กองบริหารงานวิจัย โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย       ในการประสานงานด้านการวิจัย พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ในการอำนวยความสะดวกและดูแลในการก่อสร้างโรงเรือนดังกล่าว

โดยการศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงนี้ เพื่อให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่สูง นำมาสกัดและตรวจวิเคราะห์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกัญชง เพื่อได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
7/5/2564 16:34:03น. 832
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ความคืบหน้าก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา

#โรงเรือนเพาะปลูกกัญาชา #กัญชา #กัญชง
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน