ม.พะเยา วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้วยระบบ SCADA

11/5/2564 14:00:02น. 3347
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้วยระบบ SCADA
 
         มหาวิทยาลัยพะเยาได้การดำเนินงาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เพื่อจัดการน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยตลอดฤดูกาลหน้าแล้ง โดยหลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา โรง1 (ข้างอาคารเรียนรวมภูกามยาว) โรง2 (บริเวณหอพักศรีตรัง) และโรง 3 (อ่างหลวง) ให้ทันสมัยสามารถควบคุมระบบการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SCADA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ใช้งานง่าย front-end สำหรับระบบควบคุมซึ่งสื่อสารกับ PLC ได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ SCADA มีประโยชน์มากในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและข้อมูลใหม่ ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์
การดำเนินงานในส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 1 ได้เพิ่มรางระบายน้ำและทำช่องทางน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
การดำเนินงานในส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 2 ได้ขุดลอกเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 70,000 ลูกบาศก์เมตร


ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ และเพิ่มแนวท่อส่งให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย พร้อมวางระบบส่งน้ำไปยังถังสำรองแต่ละจุดในมหาวิทยาลัย

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/5/2564 14:00:02น. 3347
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้วยระบบ SCADA

#การบริหารจัดการน้ำ
#sdg3 #sdg6

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน