โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 “หมอพร้อม”

14/5/2564 14:59:15น. 10691
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19  “หมอพร้อม”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 

หมอพร้อม” 


      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดพะเยา ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการลงทะเบียนผ่าน LINE OFFICIAL Account “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 หรือเลือกลงทะเบียน  ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 15.00 . (เว้นวันหยุดราชการสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย สามารถลงทะเบียนที่ อสม. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านท่าน


LINE OFFICIAL Account “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโดยจะมีการเริ่มฉีดครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพียงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน “หมอพร้อม” โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19  โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 7000 ,7226 หรือ 054-466758 ได้ในเวลาราชการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา /ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา /รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
14/5/2564 14:59:15น. 10691
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 “หมอพร้อม”

#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #หมอพร้อม #COVID19 #ฉีดวัคซีน
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน