คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”

21/5/2564 16:52:46น. 967
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล ลงพื้นที่ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และตรวจตัวอย่างลิ้นจี่เพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา และสำนักงานเกษตร อ.แม่ใจ เพื่อพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ โดยการนำองค์ความรู้ในการผลิต และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/5/2564 16:52:46น. 967
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน