การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งนี้ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

24/5/2564 16:32:24น. 4494
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งนี้ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลคือเวียง, ตำบลงิม, ตำบลเวียง, และตำบลสบบง โดยจัดกิจกรรมผ่านทาง Video Conference
ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยนำเสนอแผนการพัฒนาสัมมาชีพ, แผนพัฒนาสวัสดิการสังคม เพื่อให้ทางคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการประเมินผล และเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ทาง สป.อว. กำหนด โดยการนำเสนอแผนพัฒนาสัมมาชีพของแต่ละพื้นที่มี ดังนี้
- พื้นที่ ตำบลคือเวียง ได้จัดทำแผนพัฒนาสัมมาชีพเกี่ยวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์”
- พื้นที่ ตำบลงิม ได้จัดทำแผนพัฒนาสัมมาชีพเกี่ยวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสาน”
- พื้นที่ ตำบลเวียง ได้จัดทำแผนพัฒนาสัมมาชีพเกี่ยวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม”
- พื้นที่ ตำบลสบบง ได้จัดทำแผนพัฒนาสัมมาชีพเกี่ยวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะและแปรรูปเห็ด”
ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่ได้รับการประเมินและรับฟังคำแนะนำ/ชี้แจงจากคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการในการประเมิน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไปข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุรเชษฐ์ อำขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรเชษฐ์ อำขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
24/5/2564 16:32:24น. 4494
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งนี้ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #U2T #สร้างรากแก้วให้ประเทศ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน