คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา" (ออนไลน์)

19/6/2564 17:12:08น. 633
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา" (ออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก คุณนายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันแก่นิสิต ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS TEAMS


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
19/6/2564 17:12:08น. 633
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา" (ออนไลน์)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน