คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal

22/6/2564 14:29:41น. 2456
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-12.30 . คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี

กล่าวเปิดงาน ให้โอวาทนิสิตใหม่และกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

  • แนะนำบุคคลากรคณะสหเวชศาสตร์
  • แนะนำข้อมูลทางด้านวิชาการ เกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และคณะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  • แนะนำแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • แนะนำแผนการศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
  • แนะนำระบบงานกิจกรรม หอพัก การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  • แนะนำระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองซักถามประเด็นที่สงสัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล, ธิชาพร พูลสวัสดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพ.สุดารัตน์ สังฆะมณี   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/6/2564 14:29:41น. 2456
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal

##มหาวิทยาลัยพะเยา ##COVID19 #คณะสหเวชศาสตร์ #ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ #มพ.
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน