คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

22/6/2564 14:55:47น. 530
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 64 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.“การแนะนำการใช้งาน Zoom/MS Teams/ ระบบ LMS สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์” โดย คุณธิตินนท์ มณีธรรม ตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ และคุณเพ็ชร พงษ์เฉย ตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.“การใช้ระบบบริการการศึกษา” โดย คุณเวทิน เกษรพรม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
3.“ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” โดย ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ ตำแหน่ง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
ข้อมูล/ข่าว :    สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
22/6/2564 14:55:47น. 530
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน