คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

23/6/2564 18:01:16น. 1189
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2564 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และได้เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานในฐานะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต.แม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) และกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (กสม.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้นโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนวาระ/ประเด็น และต้องดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมแผนงานยุติธรรมสร้างสุข ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม บูรณาการกับนคณะกรรมการหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดกลไกต้นแบบในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนดำเนินการภายใต้แนวคิด “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) บูรณาการกับการเรียนการสอน การศึกษาเชิงคลินิก การวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/6/2564 18:01:16น. 1189
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

#sdg10 #sdg16 #sdg17 #up #UniversityofPhayao #คณะนิติศาสตร์
#sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน