นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผ่านรูปแบบการเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28/6/2564 10:50:05น. 1669
การเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์

หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมในโครงการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย นวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต“นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผ่านรูปแบบการเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์”ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการประกวดการออกแบบโปสเตอร์ ในห้วข้อ “การเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์” เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดผลการเรียนรู้แก่นิสิตและสาธารณะได้และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผลงานผู้ส่งเข้าประกวด   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
28/6/2564 10:50:05น. 1669
Print Friendly and PDF

นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผ่านรูปแบบการเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#การเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ #พัฒนาศักยภาพนิสิต #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน