กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน Share & Happiness

28/6/2564 12:04:25น. 2070
องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มีแล้วแบ่งปัน
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน Share & Happiness" โดยนำของอุปโภค บริโภค จากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนแบ่งปันให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัดหม้อแกงทอง และในช่วงเย็นได้แบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภค และแนะนำการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรค Covid-19 ณ บริเวณหอพัก UP DORM ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 และมาตรการ D-M-H-T-T อีกด้วย
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา
สารวัตรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/6/2564 12:04:25น. 2070
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน Share & Happiness

##sdg3 ##sdg10 ##sdg17
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน