คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

30/6/2564 19:03:43น. 1384
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ CE 11206 คณะนิติศาสตร์ นำโดย นางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร. ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรในการบรรยาย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/6/2564 19:03:43น. 1384
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

#GREENOFFICE #คณะนิติศาสตร์
#sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน