คณะเกษตรศาสตร์ฯ ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร

2/7/2564 10:12:56น. 3081
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับสนับสนุนทุน จากกระทรวง อว. ภายใต้โครงการ U2T นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, ดร.สุรย์พร แสงวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ และ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ที่ปรึกษาโครงการ ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อสมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ และเกษตรกรที่สนใจทั่วไป

 

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้นวัตกรรม การจัดการที่ดีที่สุดและการเข้าถึงตลาดการผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของตำบลบ้านถ้ำ พร้อมเทคนิคการเลี้ยงโคขุน, การปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพ รวมไปถึงการจัดการระบบฟาร์มโคเนื้ออัจฉริยะ เพื่อสร้างรายได้แลพอาชีพที่ยั่งยืนกับชุมชน
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/7/2564 10:12:56น. 3081
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao #งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน