คณะนิติศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตในระบัณฑิตศึกษาและโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2564

2/7/2564 12:12:11น. 70
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในระบัณฑิตศึกษาและโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในระบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสู่การเรียนนิติศาสตรมหาบัณฑติและการวิจัยทางกฎหมายขั้นสูง และในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกชั้นปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้นิสิตในหลักสูตรได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการในการทำวิจัยและสามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรได้ภายในกรอบระยะเวลา และเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับนิสิต และระหว่างนิสิตด้วยกันเอง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.นิภาภรณ์ ลาภเสถียร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/7/2564 12:12:11น. 70
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตในระบัณฑิตศึกษาและโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2564

#คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ #ป.โท #บัณฑิตศึกษา
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน