คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

5/7/2564 11:36:35น. 1308
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ นำโดย อ.อุดมศักดิ์ จิรการกุลเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 โดยกองอาคารสถานที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัคคีภัย การระงับเหตุและซ้อมแผนฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยได้ถูกต้อง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้ คุณวสันต์ แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ, พันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และพันจ่าตรีณัฐวุฒิ จำรัส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
5/7/2564 11:36:35น. 1308
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

#GreenOffice #greenlaw #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน