คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม การอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

6/7/2564 11:31:01น. 3005
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม การอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

วันที่ 2 ก.ค. 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม การอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการสร้างเสริมอาชีพของผู้กระทำผิดสู่ตลาดแรงงานและการมีงานทำที่มั่นคง นำโดยผศ.ดร. ไวพจน์ กันจู ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ดร.กนกอร หัวหน้างานฝึกอบรมฯ ศูนย์ฯ, คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้มีการทำงานที่มั่นคง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายการออกแบบชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชัก การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพาะเลี้ยงกบ การบรรยายโคกหนองนาโมเดล โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
6/7/2564 11:31:01น. 3005
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม การอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน