รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีฯ นำทีมสาธิตฯ ลงสำรวจพื้นที่งานการก่อสร้างอาคารโภชนาการแห่งใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7/7/2564 9:37:28น. 179
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่งานการก่อสร้างอาคารโภชนาการแห่งใหม่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารโภชนาการดังกล่าวมีวัตถุเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยในการบริการแก่นักเรียนประจำของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ แก่ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินงานว่าให้ถือประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่สุดดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการทำงาน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จินตนาดูใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
7/7/2564 9:37:28น. 179
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีฯ นำทีมสาธิตฯ ลงสำรวจพื้นที่งานการก่อสร้างอาคารโภชนาการแห่งใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน