คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีน Sinovac (ซีโนแวค) เข็มที่ 2

9/7/2564 10:04:53น. 712
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีน Sinovac (ซีโนแวค) เข็มที่ 2 จากองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท) ที่ได้จัดสรรให้กับนิสิตและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    สรัญญา เทือกธรรมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
9/7/2564 10:04:53น. 712
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน