คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ "การใช้นวัตกรรมในการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และเกษตรปราณีต"

9/7/2564 10:27:49น. 1973
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ "การใช้นวัตกรรมในการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และเกษตรปราณีต"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ "การใช้นวัตกรรมในการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และเกษตรปราณีต" ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมวิทยากร ดร.บุญร่วม คิดค้า อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินจัดทำโครงการอาสาสมัครเกษตรปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) มีความรู้ ความพร้อมทั้งองค์ความรู้ที่จำเป้นต่อการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ได้

 

ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำ การประชาสัมพันธ์ผลงานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
9/7/2564 10:27:49น. 1973
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ "การใช้นวัตกรรมในการทำการเกษตรแบบแม่นยำ และเกษตรปราณีต"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน