กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

11/7/2564 18:49:09น. 1610
ตักบาตร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00น. กองกิจการนิสิตจัดโครงการตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมตักบาตร เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) และยังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบุตร พระภิกษุและสามเณร ได้ทำบุญตักบาตรพระจำนวน 11 รูป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ภายในอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นผู้บริหาร บุคลากร นิสิตได้ร่วมกันปลูกต้นคำมอกหลวง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณพื้นที่ลานพระพุทธภุชคารักษ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้ “ต้นคำมอกหลวง” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยาและทั้งยังตระหนักถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” จึงส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กายภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์และสร้างความสุทรียภาพแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และอยู่ในการกำกับควบคุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสวมแมสก์ ตลอดการร่วมกิจกรรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
11/7/2564 18:49:09น. 1610
Print Friendly and PDF

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg4 #sdg11 #sdg15
#sdg4 #sdg11 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน