คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ต.บ้านถ้ำ"

12/7/2564 9:59:53น. 2316
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ต.บ้านถ้ำ" โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ต.บ้านถ้ำ" โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ศูนย์ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อมวิทยากรอีก 2 ท่าน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ และดร.สุวลี ฟองอินทร์ จัดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำเอาความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะกับสภาพการแปรรูป และยกระดับสินค้าให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านถ้ำ หลักการและเหตุผล อาชีพเสริมจากการเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีหากมีการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้จะทำให้เกษตรกรเพิ่มกำไร และยกระดับรายได้แก่ชนชุนได้เป็นอย่างดี โดยมีหัวข้อการอบรม (การแปรรูปน้ำพริกหนุ่มจิ้งหรีด และการแปรรูปน้ำพริกข่าจิ้งหรีด) มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย และมีการเชื่อมตลาดในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดจำหน่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
12/7/2564 9:59:53น. 2316
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ต.บ้านถ้ำ"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao #บริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน