ห้องปฏิบัติการ SEEN มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

13/7/2564 12:09:39น. 382
University of Phayao
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ประธานห้องปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาววีรียา ใบโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาววรรทณี ผดุงเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนิติวัฒน์ ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามISO/IEC 17025 : 2017


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
13/7/2564 12:09:39น. 382
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน