กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

16/7/2564 15:00:04น. 1325
Ge
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 003201 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 64) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสนับสนุนวิชาการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/7/2564 15:00:04น. 1325
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

##GEOnline #หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน