โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

23/7/2564 16:20:38น. 1831
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการวัดระดับการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารส่งเสริมศิลปะฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
23/7/2564 16:20:38น. 1831
Print Friendly and PDF

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg13

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน