ม.พะเยา จัดกิจกรรม ปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

23/7/2564 17:39:52น. 992
ม.พะเยาปลูกข้าว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วย บุคลากร นิสิต และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกข้าวในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำนา โดยส่วนมากจะเริ่มการทำนาในตอนต้นฤดูฝน เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ฝนที่ตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะช่วยให้ต้นข้าวในนาออกดอกและออกรวงได้ดี โดยผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะนำไปบริจาคให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์ Covid- ๑๙ เพื่อ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วย         สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่กว่า ๑๕๐ ไร่ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวทาง การเกษตรทฤษฎีใหม่บนวิถีความพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงานด้านพันธุ์พืช เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่นิสิต บุคลากรทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งชุมชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา แห่งนี้      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   
23/7/2564 17:39:52น. 992
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดกิจกรรม ปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน