คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์

23/7/2564 18:22:13น. 1047
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ผ่านทางระบบ Ms Teams ซึ่งจากการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวคณะนิติศาสตร์ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวต่อไป

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ได้ที่เว็บไซต์ http://www.law.up.ac.th/greenlaw/index.php/en/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/7/2564 18:22:13น. 1047
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์

#สำนักงานสีเขียว #คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ
#sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน