กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop)

30/7/2564 14:37:51น. 1452
GE Online
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,800 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/7/2564 14:37:51น. 1452
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop)

#GE Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน