คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานเพื่อตอนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

2/8/2564 10:20:12น. 2311
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานเพื่อตอนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานเพื่อตอนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร, ดร.บุญร่วม คิดค้า ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา ภู่ทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล  ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

 

ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยพัฒนาการปลูก การผลิต แปรรูป และการตลาดสมุนไพร สร้างทางเลือกการผลิตที่มีมูลค่าสูง ให้มีศักยภาพในการปลูกพืชสมุนไพร ประกอบกับตรวจสอบคุณภาพดิน แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสมุนไพร การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง สร้างภูมิคุ้มกันและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยส่งเสริมการปลูกขยายพันธุ์พืชสมุนไพรไทย พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรแพร่หลายออกไป
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/8/2564 10:20:12น. 2311
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานเพื่อตอนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg8 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน