คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่"

2/8/2564 10:31:34น. 585
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่" ภายใต้โครงการตติยนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร และเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นริศรา ศรีจันทราพันธุ์ พิธีกร วิทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ที.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัดผู้เชี่ยวชาญการสอนการพูดเป็นพิธีกรโดยเฉพาะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ผ่าน ZOOM Meeting


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/8/2564 10:31:34น. 585
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่"

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน