สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์เตรียมการสำหรับจัดการเรียนปฏิบัติการด้านเภสัชเวทภายใต้ภาวะ New normal

2/8/2564 10:46:00น. 1400
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมการสำหรับจัดการเรียนปฏิบัติการด้านเภสัชเวทภายใต้ภาวะ New normal

นักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม วางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสาร สำหรับการทำปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท 1 และ เภสัชเวท 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรูปแบบ Self-practicing station (SPS) model การเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

การเตรียมการสำหรับจัดการเรียนปฏิบัติการด้านเภสัชเวทภายใต้ภาวะ New normal  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/8/2564 10:46:00น. 1400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์เตรียมการสำหรับจัดการเรียนปฏิบัติการด้านเภสัชเวทภายใต้ภาวะ New normal

#งานปฏิบัติการ #สาขาบริบาลเภสัชกรรม #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน