สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งอุปกรณ์ให้นิสิต ณ จุดสถานี ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

2/8/2564 11:13:38น. 949
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งอุปกรณ์ให้นิสิต ณ จุดสถานี ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งคู่มือ วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติการในรูปแบบ Self-Practicing Station (SPS) Model  การเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของรายวิชา 342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, 342323 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสีผิว, 342321 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง, 342343 สุขภาพและความงาม

โดยจัดส่งให้นิสิต ณ จุดสถานี (station) ทั้งหมด 14 stations ซึ่งอิงจากสถานที่พักของนิสิต เพื่อให้นิสิตเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติและจัดทำชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด (self-practicing) ณ ห้องพักของตนเอง เพื่อความปลอดภัยและรักษามาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยงานห้องปฏิบัติการจะรับชิ้นงานตาม station ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อให้อาจารย์เป็นผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/8/2564 11:13:38น. 949
Print Friendly and PDF

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งอุปกรณ์ให้นิสิต ณ จุดสถานี ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน