คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)

10/8/2564 10:01:03น. 448
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี และหน่วยกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival) เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ได้ส่งสรุปโครงการภายใต้ Super KPI ด้านการพัฒนานิสิต ทั้ง 3 ประเภท

1.ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

2. ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต

3. ประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อร่วมโชว์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/8/2564 10:01:03น. 448
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #มหาวิทยาลัยพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #SchoolofPublicHealth #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG9 #SDG17
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน