คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม “แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2563 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

11/8/2564 11:50:45น. 520
คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม “แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2563 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมและวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม/ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
11/8/2564 11:50:45น. 520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม “แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2563 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

#คณะวิทยาศษสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน