กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop)

13/8/2564 14:04:51น. 1899
Design Thinking
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมี ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,500 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
13/8/2564 14:04:51น. 1899
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop)

##GE #Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน