คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16/8/2564 10:38:08น. 1224
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาตนเองในด้านการมีจิตอาสา ให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
16/8/2564 10:38:08น. 1224
Print Friendly and PDF

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg11 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน