ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”

16/8/2564 11:20:21น. 1329
ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”
??ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”??
........................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว ผ่านคำขวัญ เพื่อตอบโจทย์ UI Green Metric World University Ranking 2020 และกับการเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต และนำคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด ใช้เป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย และการใช้พื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดการประกวดคำขวัญ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด
บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 ส่งคำขวัญในหัวข้อ“มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”
2.2 คำขวัญที่ส่งไม่จำกัดคำ ไม่จำกัดพยางค์
2.3 1 ท่าน สามารถส่งคำขวัญได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
2.4 หากคณะกรรมการตัดสินตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าแข่งขันคัดลอกผลงานที่เคย ได้รับรางวัลจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
2.5 คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.6 การตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
3. เกณฑ์การประกวดตัดสิน
3.1 เกณฑ์การตัดสิน
3.1.1 คำขวัญตอบกับโจทย์กับหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”
(40 คะแนน )
3.1.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสมสละสลวย และจดจำง่าย ( 30 คะแนน )
3.1.3 มีเทคนิคการเล่นคำสามารถนำไปใช้ได้จริง ( 30 คะแนน )
รวมคะแนนการตัดสิน ทั้งหมด 100 คะแนน
3.2 เงินรางวัล ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ
3.2.1 ชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ??
3.2.2 ชนะเลิศที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ??
3.2.3 ชนะเลิศที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ??
3.2.4 ชมเชย เงินรางวัล. 500 บาท??
3.2.5 ชมเชย เงินรางวัล. 500 บาท??
4. การรับสมัครและส่งคำขวัญประกวด
ให้สมัครและส่งไฟล์คำขวัญ ด้วยตัวเองหรือ Inbox ผ่าน Facebook เพจ : มพ.โพสต์ เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แนบรายละเอียดผู้สมัครผ่านไฟล์ Microsoft word ประกอบด้วย ชื่อนามสกุลจริง พร้อมสังกัด/คณะ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด
น.
5. ผลการตัดสิน
- คณะกรรมการตัดสินในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
- ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเพจ มพ.โพสต์
6. การติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1017 (พี่เกมส์)
facebooktwitterline


ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
16/8/2564 11:20:21น. 1329
Print Friendly and PDF

ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน